top of page

Offshore Field Installations

WE Energy utfører ulike typer oppdrag for operatører av faste installasjoner, studier, EIT-systemerog EPCI-kontrakter. Vi tilbyd personell som kan fylle de fleste stillinger i en EPCI-prosjektorganisasjon. Dette gjelder også for EIT-ingeniør, tekniker og støttefunksjoner.

 • Fire and Gas systems

 • SAS Control systems

 • Telecom systems

 • HVAC Control system

 • Control Room Sollution

 • Instrumentation systems

 • Crane upgrades

 • High Voltage Works

 • Drilling systems

 • LAN Systems

 • Power distribution

 • Heat Tracing

Design uten navn (4).png

Offshore Drilling Units

WE Energy har betydelig erfaring og gode referanser fra oppdrag utført for riggeiere. Prosjektene omfatter ofte studier, installasjon av nytt utstyr, utskifting av eksisterende utstyr eller oppgradering av systemer. Vårt personell er godt kjent med regelverk og dokumentasjonskrav som gjelder for denne bransjen.

 

Tjenester vi tilbyr:

 • Fire and Gas systems

 • SAS Control systems

 • Telecom systems

 • HVAC Control system

 • Control Room Sollution

 • Instrumentation systems

 • Ballast Control systems

 • Drilling systems

 • ESD systems

 • LAN Systems

 • Power distribution

 • Heat Tracing

Design uten navn (5).png
bottom of page