top of page

Ingeniørtjenester

1. Studier og Analyser

Før vi går i gang med prosjekter, gjennomfører vi grundige studier og analyser. Dette gir oss et solid grunnlag for videre prosjektering.

2. Plan og forberedelser

Vi utarbeider nøye forprosjekter som inkluderer konseptvalg, kostnadsestimering og tekniske løsninger.

3. Prosjektering

Vi lager tekniske tegninger, beregninger og spesifikasjoner for alt fra strukturer til elektriske systemer.

Yellow Monochrome Photo LinkedIn Banner (A4-dokument) (297 × 201 mm) (8).png

Produksjon og
Moduler

EPCI og EIT Konstruksjoner

WE Energy har fullført store prosjekter innen petroleum-relaterte landanlegg. Disse prosjektene er vanligvis omfattende flerfaglige EPCI-oppdrag og blir ofte utført i samarbeid med partnere. Vi er involvert i konstruksjonen av moduler, både faste installasjoner og landanlegg. I disse prosjektene har WE Energy ofte ansvaret for all EIT-konstruksjon.

Eksempler på tjenestene inneholder:

  • Wellhead control panel

  • Intelligent well systems

  • Hydraulic power unit

  • Gas compression modules

  • Chemical injection skids

  • Container systems

Innkjøpsprosess

Innkjøpsprosessen spiller en avgjørende rolle for en vellykket gjennomføring av prosjekter. Vi
legger stor vekt på å sikre leveranser gjennom nøye planlegging. Før vi går i gang med innkjøp, definerer vi nøye prosjektets behov ved å vurderer risikoer, leveringstider og kostnader. Kvalitetssikring er en integrert del av prosessen. Vi gjennomfører inspeksjoner og tester for å sikre at materialer og utstyr oppfyller kravene.

Multidisiplin EPCI Prosjekter

Project Manager
HSE / QA
DCC / LCI
Plan & Report
Engineering
Fabrication
Procurement
MC

EPCI-prosjekter (Engineering, Procurement, Construction, and Installation) omfatter andre disipliner som HVAC, mekanikk, sveising og arkitektur, der EIT-disipliner spiller en sentral rolle.

Installation
bottom of page